30 Ağustos 2010 Pazartesi

AIGISTHOS

Aigisthos'un Orestes tarafından öldürülmesi
Thyestes'in oğlu. Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş kavgasını sürdürür. Atreus Thyesetes'in oğullarını öldürüp Mykenai'dan kovunca, Thyestes kardeşinden öç almak çarelerini arar. Bir tanrı sözcüsü ona ancak öz kızından bir oğlu olursa Atreus'u öldürebileceğini söyler. Thyestes bir gece gizlice kızı Pelopia'nın koynuna girer ve onu gebe bırakıp kaçar. Pelopeia Aigisthos'u doğurur. Kimden olduğunu bilmediği bu çocuğu kırlara salar. Bir süre sonra Pelopia, kendini tanımayan amcası Atreus ile evlenir. Çobanların keçi sütü ile besleyip büyüttüğü (isim Yunanca keçi "aix"den türemiştir) Aigisthos Mykeneai sarayına gelir. Atreus onu iyi karşılar ve kendi oğluymuş gibi benimseyerek yetiştirir. Sonra da Thyestes'i öldürmek ile görevlendirir. Ama Aigisthos Thyestes'in öz babası olduğunu anlar ve onun yerine Atreus'u öldürür. Bir süre Mykeneai'da baba-oğul hüküm sürerler ancak Atreus'un oğlu Agamemnon tarafından kovulurlar. Agamemnon Troya seferine çıkınca Aigisthos Mykenai'a döner. Kralın karısı Klytaimnestra'yı baştan çıkarır. Agamemnon dönünce birlik olurlar ve Agamemnon'u öldürürler. Aigsithos yedi yıl hüküm sürdükten sonra Agamemnon'un oğlu Orestes tarafından öldürülür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails