30 Ağustos 2010 Pazartesi

AIGISTHOS

Aigisthos'un Orestes tarafından öldürülmesi
Thyestes'in oğlu. Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş kavgasını sürdürür. Atreus Thyesetes'in oğullarını öldürüp Mykenai'dan kovunca, Thyestes kardeşinden öç almak çarelerini arar. Bir tanrı sözcüsü ona ancak öz kızından bir oğlu olursa Atreus'u öldürebileceğini söyler. Thyestes bir gece gizlice kızı Pelopia'nın koynuna girer ve onu gebe bırakıp kaçar. Pelopeia Aigisthos'u doğurur. Kimden olduğunu bilmediği bu çocuğu kırlara salar. Bir süre sonra Pelopia, kendini tanımayan amcası Atreus ile evlenir. Çobanların keçi sütü ile besleyip büyüttüğü (isim Yunanca keçi "aix"den türemiştir) Aigisthos Mykeneai sarayına gelir. Atreus onu iyi karşılar ve kendi oğluymuş gibi benimseyerek yetiştirir. Sonra da Thyestes'i öldürmek ile görevlendirir. Ama Aigisthos Thyestes'in öz babası olduğunu anlar ve onun yerine Atreus'u öldürür. Bir süre Mykeneai'da baba-oğul hüküm sürerler ancak Atreus'un oğlu Agamemnon tarafından kovulurlar. Agamemnon Troya seferine çıkınca Aigisthos Mykenai'a döner. Kralın karısı Klytaimnestra'yı baştan çıkarır. Agamemnon dönünce birlik olurlar ve Agamemnon'u öldürürler. Aigsithos yedi yıl hüküm sürdükten sonra Agamemnon'un oğlu Orestes tarafından öldürülür.

24 Ağustos 2010 Salı

AIGIS


Homeros destanlarında Zeus ve Athena'nın sıfatlarından biri de "Aigis taşıyan"dır. Aigis, Zeus'u Girit adasında bir mağarada emziren keçi Amaltheia'nın derisinden yapılmış bir kalkandır. Yılanlarla çevrili ortasında Gorgo kafası bulunan Aigis kalkanı korku salarak orduları bozguna uğrattığına inanılırdı. Zeus'un Titanlar savaşında kullandığı ve daha sonra yalnızca Athena'ya verdiği bu kalkan kudretin simgesi olmuştur.

AIGEUS


Atina kralı Pandion'un oğlu, Theseus'un babası. Pandion bir devrim sonucu Atina'dan sürülünce Aigeus kardeşleriyle birlikte tekrar tahte çıkmayı başarır. Aigeus iki kez evlenmesine rağmen çocuğu olmaz. Bunun nedenini Delphoi tapınağındaki biliciye danışır. Aldığı cevabı anlamaz, dönüşte Troizen'de kalır ve orada kralın kızı Aithra ile birlikte olur. Aithra'ya bir oğlu olursa babasınınadını bilmeden büyütmesini söyler. Aithra'nın bir oğlu olur ve adını Theseus koyar. Delikanlı olunca Atina'ya döner ve amcasının 50 oğlunun ona saldırmasına karşılık verir ve hepsini öldürür. İnsan canına kıydığı için ceza verilecektir. Atina her yıl Girit'e Minotauros'a yedirilmek üzere 7 genç kız ve 7 delikanlı gönderilmektedir. Theseus'da bu grubun arasına girer. Yola çıkmadan önce Theseus babası Aigeus'a zaferle dönerse beyaz yelken açacağına söz verir. Theseus zafer kazanır ancak dönüş yolunda verdiği sözü unutur. Geminin limana kara bir yelken ile girdiğini gören Aigeus kendini denize atar ve ölür. Bu denize Aigeus Pontos (Ege Denizi) denmiştir.

21 Ağustos 2010 Cumartesi

AIETES

Güneş tanrı Helios ve Okeanos'un kızı Perseis'in oğlu. Önce Korinthos tahtına çıkar sonra Karadeniz'in güney doğu kıyılarında Kafkas dağlarının eteklerinde bulunan Kolkis (bugünkü Gürcistan) ülkesine kral olur. Büyücü Kirke'nin ve Minos'un karısı Pasiphae'nin kardeşi ve Medeia ile Apsyrtos'un babasıdır.
Kız kardeşi Helle ile Asya'dan kaçan Phriksos Kolkhis'e sığınmış ve üstünde uçtukları kanatlı koçu Zeus'a kurban ettikten sonra altın postunu Kral Aietes'e armağan etmişlerdi. Kral da postu Ares'e adanmış ormandaki bir meşe ağacına asmış bekçi olarak da önüne korkunç bir ejder dikmişti. Iason Argonaut'larla birlikte altın postu almaya gelince Aietes bir çok sınamaları başarırsa postu kendisine vereceğini söyler. Medeia'nın yardımı ile postu çalan Iason'un peşine takılmışsa da Medeia'nın kesip denize attığı oğlu Apsyrtos'un parçalarını toplamakla zaman kaybetmiş ve umutsuzluğa kapılarak Kolkhis'e geri dönmüştür. Orada da tahtından olmuştur yıllar sonra geri dönen Medeia sayesinde tekrar tacını elde etmiştir.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails